Laatst aangepast door: Maarten op 2023-11-18 22:36:47

In het schaakjaar 2004-2005 speelden we met 4 ploegen in interclub.

2 ploegen in 4de
2 ploegen in 5de

Alle 4de ploegen waren favoriet in hun reeks en werden kampioen.

We deden hierdoor een receptie in ons vorig schaaklokaal. In het Paviljoentje achter de kerk.

Hieronder het filmpje:

Laatst aangepast door: Ronny op 2023-07-19 16:37:07

Vorige week is François Vandamme overleden, schaker, schaakmecenas en oud-voorzitter KBSB.

Ik ken François al heel lang, in het seizoen 1968-69 speelde ik mijn eerste partij Interclub ooit tegen hem in Oostende.
Daarna kruisten onze paden zich weer in de jaren 80-90 in Anderlecht.
Rond 2005 vroeg hij mij bij Bredene te komen, het werd een succes.
Na een eerste promotie met een ‘Belgische’ ploeg werden de ploegen verder versterkt met grootmeesters zoals Pinter, Miroshnichenko en Tiviakov.
In het laatste seizoen van het sterke Bredene werden alle ploegen in 5 reeksen kampioen, zelf speelde ik als vliegende reserve dat jaar in 4 ploegen en werd dus gehuldigd voor 4 titels (in 1 jaar) op het stadhuis.
Samen gingen we vele keren op (schaak)vakantie, jonge beloftevolle spelers gingen dan soms mee, ik denk bvb aan Stef Soors in Banyoles.

Hopelijk heb je gevonden wat je zocht bij je uitstrooiing in zee gisteren, veel sterkte aan Twissy.

Acteur: Roothoofd Marcel 

Laatst aangepast door: Hervé op 2023-07-17 08:50:51

Francois overleed vorige week maandag . Hij was het clublid dat het langst actief was in onze club . Tot eind mei gaf hij nog les aan de jeugd .

François Vandamme (1939-2023)

François begon in het Atheneum in Oostende te schaken maar stopte dan een aantal jaren met het schaakspel door studies en werk. De rest van zijn schaak-carrière ging het zo verder zoals ook bij veel andere schakers : studies , gezin  en werk maken dat een hobby onderbroken wordt.

Bij zijn terugkeer naar Oostende herbegon hij terug erg actief met schaken rond 1965. Zijn hoofdclub was de KOSK maar zoals nog andere fervente schakers zoals onze eerste 2 voorzitters dr Willy Gesquière en Carlos Vantuyne hadden zij niet genoeg met 1 club en speelden in 2 clubs mee.

François speelde 2 clubkampioenschappen mee en won deze dan ook gemakkelijk in 1966 en 1969. Naast deze langere competities werd hij ook snelschaak kampioen van de club in 1966 en 1968.

In 1967 mocht hij meedoen aan het Belgisch kampioenschap voor elite dat in Oostende werd georganiseerd. Daar werd hij 11e op 12 en scoorde dus net als zijn voorgangers Willy Gesquière en Carlos Vantuyne in het Belgisch kampioenschap van 1957 in Blankenberge.

Daarna verdween hij van het schaaktoneel aan de kust en ging werken in Brussel en het buitenland.

 

Toen François met pensioen ging kwam hij terug naar de kust in 2003 en begon terug actief met het schaakleven. Hij was erg ambitieus en werd voorzitter van de Belgische Schaakbond en ook Liga voorzitter van West-Vlaanderen. Eén van zijn doelstellingen was schaken te laten erkennen als sport in plaats van cultuur maar noch hij noch zijn opvolgers zijn nu 20 jaar later hierin gelukt.

Een andere doelstelling is hem wel gelukt : Kampioen van België te worden met Het Vliegend Peerd in 2008. Om dit doel te bereiken sponsorde hij persoonlijk als een mecenas een resem Internationale schaakmeesters en schaak-grootmeesters.

Daarenboven is hij steeds een stuwende kracht geweest om jeugdig talent te steunen. Vanaf 2004 startte hij in de club terug de lessen aan de jeugd die sedertdien onafgebroken doorgaan (zie Hoofdstuk 3 C3).

Vlaams toptalent kreeg privé lessen bij hem thuis van meesters en grootmeesters op zaterdag toen die in de periode 2005-2008 interclub voor Het Vliegend Peerd op zondag kwamen spelen. Deze jongeren konden dan ook in de diverse Interclub ploegen meespelen en ervaring opdoen tegen sterke tegen-standers. Enkele namen : Tanguy Ringoir is nu Internationaal Grootmeester en woont nu in de Verenigde Staten en was kampioen van België in 2012 en 2013 en clubkampioen in 2009; Stef Soors is nu Internationaal Meester; Jason Vandenberghe en later ook Yari Coucke van het plaatselijk talent kregen bij hem lessen.

Op 6 mei 2023 speelde hij nog mee op het Jubileumtornooi maar kon hij spijtig genoeg de officiële huldiging op het gemeentehuis op 25 november niet meer meemaken .

Laatst aangepast door: Hervé op 2022-11-29 23:00:53

3 C2 Het jaar 1968

 

Wanneer we 1968 vermelden denken we aan een zeer turbulent jaar in de wereld en Belgie met onder andere de studentenrevoltes , flower power …

Maar ook voor de club was dit een memorabel jaar met hoogtepunten en laagtepunten . Dat jaar had het einde van de club kunnen betekenen , was het niet van enkele mensen die bleven volharden en uiteindelijk gezorgd hebben voor het voortbestaan van Het Vliegend Peerd .

Op 30 november 1968 zou de club 20 jaar bestaan en het bestuur wilde er dan ook een speciaal jaar van maken .

Reeds op de bestuursvergadering van 27 juni 1967 werden de eerste suggesties geopperd voor het houden van activiteiten . Deze voorstellen waren typisch voor die tijd : groot banket voor alle leden en ex-leden , een 4 daagse schaakreis of het bijwonen van het Internationaal Schaaktornooi van Hastings in december 1968 .

Op de bestuursvergadering van 29 november 1967 was er al een klein gerommel . K Stubbe die op dat moment Pers en Propagandaleider was , wenste zijn ontslag in te dienen als bestuurslid .

Op de bestuursvergadering van 9 januari 1968 werden volgende voorstellen weerhouden voor de viering van het 20 jarig bestaan :

1e Inrichten van een Internationaal tornooi in Bredene

2e Schaakreis naar het buitenland

3e Groot clubsouper op kosten van de clubkas

4e Inrichten van het Nationaal Dameskampioenschap 1968

De jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering was gepland op 15 februari 1968 en daar zou het programma aan alle leden voorgelegd worden  . Maar dan kwam de bom !!

Uit het verslag van de bestuursvergadering van 19 maart 1968 blijkt dat de voorzitter Carlos Vantuyne ,  de secretaris Joe Cordy en de materiaaloverste Maurice Pollet ontslag genomen hebben uit het bestuur !

Dit was natuurlijk voor de club een zware aderlating maar er moest verder gegaan worden . Niet alleen de voorziene viering op het einde van het jaar moest verder georganiseerd worden maar ook het lopend clubkampioenschap lag overhoop daar naast de 3 bestuursleden er ook nog 3 gewone clubleden vertrokken waren . Deze mensen hebben toen de club Pion 68 gesticht .

Ook de andere geplande schaakactiviteiten zoals deelname aan externe schaakactiviteiten ( Caissa beker , Interclub, vriendschappelijke wedstrijden ) moesten geregeld worden .

Dan een volgende tegenslag . Op de bestuursvergadering van 17 september 1968 werd aangekondigd dat de schatbewaarder R Spiesschaert ontslag had genomen . Het 4e bestuurslid in een half jaar tijd !

 

 

Uiteindelijk kwam de ganse organisatie van het Feestprogramma op de schouders van een 4 tal anciens die hier enorm veel werk ingestoken hebben : G Remerie , voorzitter ; L Delrue , ondervoorzitter ; G Nolf , secretaris en K Stubbe , persverantwoordelijke

Het Feest programma werd uiteindelijk als volgt vastgelegd :

Zondag 10 november 1968

- ontvangst op het gemeentehuis

- Provinciale Snelschaak kampioenschappen voor verschillende categorien

-Jubileumbal in de zaal Mondial Nukkerstraat Bredene Sas (vroegere cinema ) met optreden door Anneke Soetaert en haar Orkest . Zij was afkomstig van Ruiselede en ze werd  in Canzonissima 1967 2e na Louis Neefs die hierdoor naar het Eurosongfestival mocht .

Zaterdag 16 november 1968

- Interscholair Snelschaakkampioenschap van Belgie per Ploeg in de Europaschool

Zaterdag 23 november 1968

- Massakamp West Vlaanderen- Oost Vlaanderen met 50 borden Seniors en 25 borden Jeugd

- Jaarlijks Clubsouper en Viering van de kampioenen

 

Dit mooi Feest programma werd volledig afgewerkt MAAR toch was er een iets erg fout gelopen met het Jubileumbal op 10 november wat de werking van de club de volgende 4 jaren nog zwaar zou belasten .

Wat was er gebeurd ? Anneke Soetaert met haar orkest was op weg naar de zaal voor hun optreden . Op het kruispunt van de Kapellestraat en Duinenstraat werd de wagen met het orkestmateriaal betrokken in een auto ongeval na het afslaan van de Koninklijke Baan . De wagen was gekanteld en de muziekinstrumenten waren beschadigd . Anneke Soetaert wilde niet optreden met een ander orkest zodat er zwaar protest ontstond in de zaal . Dank zij de tussenkomst van  burgemeester A Claeys konden de gemoederen bedaard worden  . Het bal startte dan met 2 uur vertraging met een ander inderhaast opgeroepen orkest zonder Anneke Soetaert .

 

 

Nasleep niet optreden van Anneke Soetaert .

De club had een serieus financieel verlies geleden door het niet optreden van mevr Soetaert . De inkomsten van dit optreden had de kosten moeten dekken van alle uitgaven die gedaan waren voor het ganse feestprogramma . Er werd een advocaat onder de arm genomen omdat zij contractbreuk had gepleegd .

Voorjaar 1972 werd in de rechtbank de zaak uitgesproken in het voordeel van onze schaakclub , MAAR de onze club toegekende schadevergoeding van 12 000 BEF werd nooit betaald . Mevr Soetaert was in 1970 met haar Amerikaanse echtgenoot naar Florida (Verenigde Staten) verhuisd en Sabam had geen inkomsten meer van haar die zij ons hadden kunnen uitbetalen . Hierdoor had de club aan gerechtskosten en advocaat  4 000 BEF te betalen terwijl er dan maar 1 200 BEF in kas was en was er geen schadevergoeding . Uiteindelijk hebben de bestuursleden uit eigen zak deze kosten moeten betalen en was de kas leeg .

Dit had ook als neveneffect dat de voorzitter K Stubbe ontslag nam en dat L Delrue het voorzitterschap van hem overnam .

Het heeft daarna nog enige jaren geduurd eer er terug wat financiele ruimte was in de club en de interne strubbelingen tot rusten kwam door nieuwe leden die met deze ganse pijnlijke zaak niets te maken hadden .

Laatst aangepast door: Maarten op 2021-04-08 19:24:42

Gisteren kwam ons slecht nieuws ter ore.

Marc Segaert, ons jarenlang lid is overleden.

Hij werd 81.

Sinds 2014 speelde hij bij ons.
Na zijn pensioen (op 75 jaar!) woonde hij voltijds in De Haan.
Voorheen was hij lang lid bij Torrewachters Roeselare.

Als beroep was hij een gespecialiseerde nierarts.

We zullen hem missen.

Laatst aangepast door: Maarten op 2021-02-04 20:17:05

Belgische Kampioenschappen

 

De naam van onze club komt tweemaal voor in de lijsten van de Belgische kampioenschappen.

In 1969 werd het Belgisch kampioenschap voor de jeugd ingericht. Gustaaf Nolf , vader van ons bestuurslid Francky Nolf , was toen Nationaal Jeugdleider van de Koninklijke Belgische Schaakbond en onder onze naam heeft hij toen voor deze organisatie gezorgd. De winnaars dat jaar waren bij de Junioren Richard Meulders , bij de Scholieren Bruno De Jonghe en bij de Kadetten Ronny Weemaes.

Richard Meulders (° 1951 ) werd later FM (Fide Meester) met een maximale Elo ooit van +- 2375. Hij werd 7 maal kampioen van Belgie en speelde 4 maal de Olympiades voor Belgie.

Bruno Dejonghe (° 1956) werd later FM (Fide Meester) met een maximale Elo ooit van +- 2300 en was jarenlang sterkhouder van de schaakclub van Temse en speelde in zijn sterkste periode ook voor de KGSRL.

Ronny Weemaes ( 1955-2018) werd later IM en speelde 7 maal de Olympiades voor Belgie. Hij werd ook tweemaal kampioen van Belgie.

In 1971 werd het Belgisch kampioenschap ingericht. Het was terug Gustaaf Nolf die de organisator was. Er werd toen gespeeld in het toenmalige vakantiecentrum De Blekkaert op D’heye ( toen Klemskerke nu De Haan) van 19/8/1971 tot 29/8/1971 dus juist na het hoogseizoen. Er werden 11 ronden gespeeld met 24 deelnemers. Bij de eindstand waren IM Jozef Boey en Roeland Verstraeten ex aequo de eersten met 8,5/11. In de playoff won Boey.
 

Bronnen: persoonlijk archief Francky Nolf ; website Belgian Chess History van Nikolaas Verhulst
www.belgianchesshistory.com en Wikipedia Belgisch Kampioenschap schaken.

 

Laatst aangepast door: Maarten op 2020-08-27 17:54:01

We gaan even terug in de tijd, naar 2008.

We hadden toen ons hoogdagen in interclub.

Onze interne toernooien liepen toen ook goed.

Zo vond in 2008 onder meer ons lentetoernooi plaats.

Carlos Ryckier, toen ook al mooi 75 jaar, won toen het toernooi. Zeer mooi gezien de bezetting.

Dit was de eindstand:

Laatst aangepast door: Hervé op 2019-01-05 09:56:43

Nu we sedert november 70 jaar bestaan is het eens tijd om eventjes stil te staan bij onze clublokalen.

Bij de oprichting in 1948 werd er gespeeld in het café De Admiraal bij Luca aan de Prins Albertlaan 71 gelegen tussen de ijzerwarenwinkel Dewulf (Toolspot) en de woning van dokter Vandeweghe . Dit huis bestaat nog steeds maar is reeds lang geen café meer .

Vermoedelijk eind van de jaren 60 werd er gespeeld in de roeiclub Sport Nautique dat nog steeds bestaat in hun nieuwe gebouwen aan de Prins Albertlaan 104 . De oude gebouwen waar onze club dan speelde , hadden nog dienst gedaan op de Wereldtentoonstelling in Brussel 1958 . Dit werd gemeld door Francky Nolf die toen jeugdspeler was en wordt bevestigd door een versie van de oude statuten (zonder datum) . Daarna moet er terug gespeeld zijn in café Admiraal daar een brief naar de schaakleden van 4 september 1971 het nieuw schaakjaar aankondigt in dit café .

Bemerk wel dat voor de eerste gemeentefusies van 1970 de Prins Albertlaan Bredens grondgebied was .

Bij de huldiging van het 25 jarig bestaan op 24 februari 1974 werd gemeld dat de club kort ervoor het Gemeentelijk Wijkpaviljoen (gebouwd in 1972/1973) op het einde van de Staessenstraat als clublokaal in gebruik nam . Gedurende meer dan 30 jaar gebruikten we dit lokaal dat voor onze club activiteiten voldeed en dat we gratis mochten gebruiken van de gemeente . Vele schaakclubs benijden ons hiervoor.

Toen François Vandamme onze club begon te sponsoren voor interclub in 2004 gaf dit als neveneffect dat we , mits gebruik te maken van beide lokalen in het Wijkpaviljoen , nog juist iedereen konden plaatsen . Voor het Interclubseizoen 2005- 2006 speelden we met meer ploegen en dienden we voor interclub uit te wijken naar de zaal Vuurtoren in de Thomas Van Loo straat 30 Oostende Opex . Voor het interclubseizoen 2006-2007 dienden we plaats te hebben voor 34 van onze eigen spelers wat met de tegenstanders , scheidsrechter en bezoekers ruimte betekende voor een totaal van 70 tot 80 personen . Gelukkig bracht de gemeente midden 2006 voor ons juist op tijd de oplossing met de ingebruikneming van het Gemeenschapscentrum aan de Prinses Elisabethlaan 47 waar we nu nog steeds in alle comfort spelen .

De lokalen:

 

Bij de oprichting in 1948 werd er gespeeld in het café De Admiraal bij Luca aan de Prins Albertlaan 71 gelegen tussen de ijzerwarenwinkel Dewulf (Toolspot) en de woning van dokter Vandeweghe . Dit huis bestaat nog steeds maar is reeds lang geen café meer .

Vermoedelijk eind van de jaren 60 werd er gespeeld in de roeiclub Sport Nautique dat nog steeds bestaat in hun nieuwe gebouwen aan de Prins Albertlaan 104 . De oude gebouwen waar onze club dan speelde , hadden nog dienst gedaan op de Wereldtentoonstelling in Brussel 1958 . Dit werd gemeld door Francky Nolf die toen jeugdspeler was en wordt bevestigd door een versie van de oude statuten (zonder datum) . Daarna moet er terug gespeeld zijn in café Admiraal daar een brief naar de schaakleden van 4 september 1971 het nieuw schaakjaar aankondigt in dit café .

Bemerk wel dat voor de eerste gemeentefusies van 1970 de Prins Albertlaan Bredens grondgebied was .

Bij de huldiging van het 25 jarig bestaan op 24 februari 1974 werd gemeld dat de club kort ervoor het Gemeentelijk Wijkpaviljoen (gebouwd in 1972/1973) op het einde van de Staessenstraat als clublokaal in gebruik nam . Gedurende meer dan 30 jaar gebruikten we dit lokaal dat voor onze club activiteiten voldeed en dat we gratis mochten gebruiken van de gemeente . Vele schaakclubs benijden ons hiervoor.

Toen François Vandamme onze club begon te sponsoren voor interclub in 2004 gaf dit als neveneffect dat we , mits gebruik te maken van beide lokalen in het Wijkpaviljoen , nog juist iedereen konden plaatsen . Voor het Interclubseizoen 2005- 2006 speelden we met meer ploegen en dienden we voor interclub uit te wijken naar de zaal Vuurtoren in de Thomas Van Loo straat 30 Oostende Opex . Voor het interclubseizoen 2006-2007 dienden we plaats te hebben voor 34 van onze eigen spelers wat met de tegenstanders , scheidsrechter en bezoekers ruimte betekende voor een totaal van 70 tot 80 personen . Gelukkig bracht de gemeente midden 2006 voor ons juist op tijd de oplossing met de ingebruikneming van het Gemeenschapscentrum aan de Prinses Elisabethlaan 47 waar we nu nog steeds in alle comfort spelen .

Hervé 4 januari 2019

Laatst aangepast door: Maarten op 2018-10-30 16:37:09

(laatste aanpassing: link naar François Vanhoorne)

Naar aanleiding van het zestigjarig bestaan van Schaakkring Vliegend Peerd,werd mij gevraagd een artikel te schrijven over onze club.Een zeer moeilijke opgave want zelf schaak ik nog maar een achttal jaren en ik zetel nog maar een vijftal jaar in het bestuur. Na rondvraag bij een paar ‘oudere ‘ leden, bleek dat het Vliegend Peerd ooit werd ontvangen op het gemeentehuis.

Ik ontving enkele foto's:

Het volgende uittreksel uit het Gulden Boek werd mij bezorgd door archivaris van dienst Hilde Vansteenkiste :

VIJFENTWINTIG JAAR SCHAAKKRING HET VLIEGEND PEERD

Heden , zondag 24 februari 1974, is het voor het Gemeentebestuur van Bredene een genoegen de Schaakkring Het Vliegend Peerd  op het gemeentehuis te kunnen ontvangen ter gelegenheid van hun vijfentwintig jarig bestaan.

Een kwarteeuw terug werd immers op 28 november in het lokaal cafe  De Admiraal bij Robert Luca door Dr. W.Gesquière, L. Himpens, Robert Defever, Georges Delrue, Marcel Debrock, Kamiel Stubbe, Oscar Catrysse, Georges en Roger Desopper, Emiel Dekeyser en Louis Delrue overgegaan tot de stichting van de kring die in die vijfentwintig jaar heel wat werk heeft afgelegd en lauweren heeft geoogst.

Een artikel over Willy Ghesquiere: artikel

Een artikel over Kamiel Stubbe: artikel

De eerste jaren konden aanzien worden als studiejaren voor organisatie van de kring , door aankoop van de nodige spelen en schaakklokken, het oprichten van een studiebibliotheek,inrichten van wekelijkse schaakavonden waar de leden de nodige kennis verwierven om met succes mee te dingen in de wedstrijden.De resultaten bleven niet uit.

In interclubtornooien , provinciale kampioenschappen,vriendenwedstrijden ,simultaanvoorstellingen en in de Caiissa-trofee behaalden de schakers van het Vliegend Peerd in de loop der jaren meer dan eervolle resultaten.

Ook in de eigen organisaties zijn het vermelden waard: de massakampen om het kunststuk 'Pegasos' geschonken door het Bredense Gemeentebestuur,het levende schaakspel te Bredene-Baden,allerhande tornooien, het jaarlijkse clubkampioenschap , enz…enz…te veel om hier te vermelden.

Nadat de kring voor enkele jaren ,wegens bepaalde moeilijkheden met lokaal enz…ietwat minder actief was,schijnt alles erop te wijzen dat de schaakkring 'Het Vliegend Peerd' opnieuw een vooraanstaande rol zal spelen in de Liga West-Vlaanderen. Het beschikbaar stellen door het Gemeentebestuur van het Pavilioen-Staessensstraat als lokaal is daar zeker niet vreemd aan.Heden wordt immers het snelkampioenschap van West-Vlaanderen ingericht.

Tenslotte mag hier een speciale hulde gebracht worden aan Louis Delrue die het nog enige stichtend lid is van de vereniging en thans als voorzitter volgende bestuursleden leidt:

BESTUUR: Erevoorzitter: Depoorter Jerome Secretaris Penninmeester:Derynck Georges

Voorzitter: Delrue Louis Materiaalmeester: Lucaes Bela

Ondervoorzitter:Remerie Georges

In 1975 organiseerde onze club voor de eerste maal het Noordzee schaaktornooi.Dit ging door in het nu afgebroken Bredene Palace.De prijzenpot was wel origineel daar dit bestond uit diverse visproducten.

Onder voorzittersschap van Armand Gansemans kwamen in 1981 enkele sterke spelers onze club vervoegen oa Leo Grunewald, Vital Haeghebaert en Nico Vandebon.Mede door de inbreng van onze eigen sterke spelers nl Dag Wyntin,Erwin Couvreur ,Herve Lagast en Etienne Doom speelden we 2 jaar opeen kampioen. In 3 de afdeling (1986) kregen we onze eerste buitenlandse versterking:Jeff Coakley een amerikaans officier die les gaf aan de ontmijningsschool te Oostende.

Driemaal wonnen we het West Vlaams bekertornooi .De eerste maal in 1982(winst tegen Oostende) ,vervolgens in 1986 (winst tegen Brugge) en de 3de maal in 1992( winst tegen Izegem).De wisselbeker mocht mee naar Bredene.

Vanaf 1987 verlieten meerdere spelers onze club .De gouden jaren waren voorbij, maar met de komst van Francois Vanhoorne konden we nog een viertal jaar in 3de afdeling blijven.In 1991 speelden we in vierde en eind de jaren 90 zakten we naar vijfde afdeling.

Een artikel over François Vanhoorne: artikel

In 1999 kwam er nieuw bloed in de club : Legein Paul,Francky Nolf, Danny Braet(voorzitter van 2001 tot 2003) en Anita Bruyneel(voorzitter vanaf 2004) gaven het Vliegend Peerd een nieuw elan.Vanaf 2005 volgden de kampioenstitels elkaar op mede door de inbreng van Vandamme Francois die terugkeerde na jarenlange afwezigheid. Ons lokaal in de Staessensstraat werd te klein en dankzij het gemeentebestuur konden we onze intrek nemen in het gemeenschapscentrum in de Elisabethlaan te Bredene.

Het hoogtepunt beleefde de club in het seizoen in het jaar 2007-2008. We speelden landskampioen in haalden de titel in nog 4 andere reeksen (1ste,2de,3de,4de en 5de klasse).

Na dit succesvol jaar moesten we het rustiger aan doen. We verzekerden het behoud in 1ste klasse met onze 2 ploegen maar de andere 3 ploegen degradeerden jammergenoeg.

Het seizoen 2009-2010 dwong ons vanwege spelersproblemen om opnieuw te beginnen in 5de klasse. Dit deden we met 2 ploegen. De 1ste ploeg behaalde mooi de middenmoot. De 2de ploeg wist kampioen te spelen met het type viertal Maarten,Hervé,Olga en Alex. 

Het seizoen 2010-2011 verliep aanvankelijk wat moeilijk maar toen het typeviertal voor de 1ste ploeg kon opgesteld worden kwamen we uit degradatiegevaar. De 2de ploeg kreeg ook een vaste vorm. Op het 1ste bord zat Francky, op het 2de bord Etienne en op bord 3 en 4 Bram en Bjorn.

Seizoen 2011-2012 en 2012-2013 werden gespeeld met 2 ploegen en werden een zorgenloze seizoenen.

Seizoen 2013-2014 kwamen we voor het eerst op met 2 ploegen in 5de klasse. Ploeg 3 bestond uit Wieland,Marc en de jeugdspelers Yari en Storm. Met alle 2 deze ploegen werd een middenmootplaats behaald. Ploeg 1 werd net geen kampioen (2de plaats achter Ieper).

Seizoen 2014-2015 werd ook een zorgenloos jaar. Ploeg 1 werd weer net niet kampioen en eindigde 2de. Olga wisselde na haar ijzersterke interclub met Maarten van bord en behaalde een individuele score van 8/10. Ploeg 2 bestond nog steeds uit Francky,Etienne,Bram en Bjorn. In ploeg 3 werden de jeugdspelers vervangen door Kathleen en Anita, die elk goed hun mannetje stonden. Ook Gerry Willems speelde geregeld mee in deze ploeg. Invallers van dienst waren Hugo die 4,5/5 behaalde en Jeffrey.

Seizoen 2015-2016 zullen we met 2 ploegen aantreden. Olga beviel van een dochter Maria.

© Vliegend Peerd Bredene | mail ons |

Welkom op de website van Vliegend Peerd Bredene.